04/05/2016

Chính quyền đang chọn lựa những giải pháp sai lầm...


Thay vì có những giải pháp quyết liệt ngay từ đầu như kiểm tra, lấy mẫu, niêm phong các cơ sở có nước thải ra biển như Fosmosa hoặc bất cứ nơi nào khác thì đến tận bây giờ, cả tháng sau vụ việc thì chính quyền mới ra tay. Xem ra trong cả gói hành động được đưa ra gần đây thì chỉ có phần hỗ trợ của ngân hàng cho ngư dân là coi được thôi, còn các việc khác thì lơ tơ mơ, thiếu tầm và nặng phần trình diễn.

Việc bao tiêu sản phẩm đánh bắt xa bờ đem đến việc có lợi cho ngư dân nhưng mang di họa cho người dân khác khi đem các sản phẩm còn đang ở dạng nghì ngờ này cho họ. Và sẽ thất bại khi các siêu thị nhận loại hàng hóa đó sẽ khó bán và người dân sẽ tẩy chay. Vì chẳng ai biết đó là cá đánh bắt xa bờ hay gần bờ cả.

Các ông lãnh đạo địa phương nhảy xuống biển tắm hay xơi hải sản thì đó là chuyện của các ổng. "Ăn cơm Chúa múa tối ngày", các ông ấy ăn lương thì các ông ấy phải diễn, còn người dân có tin không lại là chuyên khác. 

Còn nhiều việc tào lao nữa mà chính quyền đang làm đã chứng tỏ sự lúng túng, không chuyên nghiệp vì chỉ đi giải quyết cái ngọn chứ không phải cái gốc.

Việc cần làm là phải tìm ra căn nguyên của vụ việc, nơi phát sinh. Có thể là Fosmosa, có thể không. Nhưng phải tìm ra cái gốc để giải quyết , chứ không phải cái ngọn như bây giờ. Cần thuê mướn nước ngoài vào để điều tra độc lập. Cần phải có các kết luận độc lập, vô tư của nước ngoài thì mới mong người dân tin tưởng. 

Chính quyền đừng làm những việc chỉ có tính cách trình diễn, mỵ dân như thế nữa mà hãy làm những việc thực tế và thực sự vì dân đi.

MTA

Không có nhận xét nào: