07/11/2014

Tâm tư - Ông BTQP Phùng Quang Thanh "tâm tư"...

"Không được phong tướng, anh em...tâm tư" BTQP Phùng Quang Thanh đã tâm tư tại quốc hội như rứa khi đòi phong thêm tướng tá lả nữa. Dĩ nhiên là phong tướng cho người của ông, của băng nhóm ông trong Bộ QP. 

Oh, hô...Có ông tướng nào không muốn thêm một, hai sao vào lon của mình không, bao nhiêu quyền lợi, bao nhiều bổng lổng, bao nhiều quyền lực cũng từ ngôi sao gắn thêm đó. Nên các ông tướng của ta, ông nào chả tâm tư. Có điều chiều các ông, chiều theo ông BT họ Phùng (xòe) này thì mỗi năm nhà nước quân đội lại tốn thêm biết bao nhiêu tiền đóng thuế để trả tiền lương, tiền nhà cửa tiêu chuẩn, tiền xe pháo, tiền lính gác, bảo vệ..v..v.. Để phong chức tướng cho các ông chỉ đeo lon tướng mà không có gì để làm, không có lính để chỉ huy, không có giặc để đánh...
Sao cái hồi Tàu Cộng đem giàn khoan sang cắm thì các ông tướng nhà ta lặn không sủi tăm nơi mô, hơn 400 ông tướng, từ đại tướng đến thiếu tướng mất hút con mẹ hàng lươn, đẩy các chiến sĩ CS biển với ngư dân ra đối đầu với giặc. Còn ông BTQP Thanh béo thì tươi cười ăn nói trớt quớt với giặc, nhận giặc là anh em trong nhà. Tưởng ông đã thấy nhục, tự bắn vào đầu vì tủi hổ khi đường đường là vị tướng cầm quân biết nhục, biết hổ vì chức danh tướng chứ. Hoặc cũng biết xấu hổ với các chiến sĩ thuộc quyền mà hành xử như một vị tướng không hoàn thành nhiệm vụ, từ chức để khỏi tủi hổ cho quân đội, khỏi tủi hổ cho những người lính của ông chứ... 

Ai dè giờ thiên hạ thái bình, giặc đã xa rồi thì ông vẫn còn sống, vẫn trâng tráo xuất hiện để đòi quyền lợi cho các đàn em của ông, đòi hỏi phong vương phong tướng cho những kẻ không xứng đáng, những kẻ mà ông nói rằng "anh em tâm tư". Nếu có tâm tư thì cả nước VN này tâm tư, cũng như cả vạn những người lính quèn, các thương binh, gia đình liệt sĩ tâm tư lắm vì cuộc sống của họ còn lắm tâm tư lắm lắm. Và trong lúc đất nước đang nợ ngập đầu thì ông cùng những đàn em phè phỡn của ông lại đòi tâm tư để phè phỡn trên đầu đầu dân đen, lính quèn...

Tâm tư kiểu ông đại tướng Phùng Quang Thanh và các đàn em tướng tá tâm tư của ông giống như tâm tư của thằng lừa đảo muốn lừa thêm tiền của nạn nhân, của gái đĩ muốn vòi thêm tiền của khách làng chơi, và của kẻ trâng tráo vô liêm sỉ muốn được trâng tráo vô liêm sỉ thêm nữa...
MTA

Không có nhận xét nào: