01/11/2014

Thủ Tướng ta cười...

Tấm hình chụp đồng chí TTg của ta cười miệng không mở, miệng khép mà lại ngoác đến tận mang tai. Tài thật..nụ cười này ta có thể sánh với nụ cười không làm nổi kiểu nghệ sĩ Phùng Há (vừa phùng miệng lại vừa...há miệng ra) hay giống như nhà độc tài Đức Hít Le (Vừa hít vào lại vừa...le ra) Nụ cười lịch sử của TTg Dũng gọi là vừa khép lại vừa ngoác ra....Chưa kể nụ cười này lại giống như nụ cười mỉm chi của nàng Mona Lida pha với nụ cười banh hết ga của Ông Địa...TTg cười hết ga mà không thấy răng lợi đâu. Tài thật, tài đến thế là cùng. Tiên sư anh Nguyễn Tấn Dũng.


Nhưng nụ cười của Sếp khiến đám đệ tử mặc vét cự cãi nhau inh ỏi.: Sao Thủ Trưởng lại cười banh háng ra khi vào chốn cửa Phật nhỉ...
Còn các sư mặc áo vàng thì ngạc nhiên, nhớn nhác : Vào chùa mà trẻ con nghịch giỡn cười đùa còn bị sư đuổi ra, sao thằng nớ nó lại hỉ khẩu như rứa"
Chỉ có Dũng đại ca thì vưỡn cười điệu cũ mà phán thầm. "Anh mày đây vào chùa nhưng có theo Phật đâu. Cũng như anh mày vào nhóm (chính quyền) nhưng có phải theo Đảng đâu. Anh mày đâu có căn tu theo Phật hay căn cốt theo Đảng đâu, mà đâu có ngu để có làm chi. Nếu có thì anh mày có nghiệp tổ làm diễn viên, vai nào diễn cũng được, nhất là diễn kịch nói. Anh giờ thì cứ lững lơ trên mây trên gió, mà nếu có chuyện dân nổi can qua, nếu có phải hạ thổ thì anh hạ cánh ở...Mỹ, ở USA cơ. Chớ đâu có ngu hạ ở VN để ra chùa quét lá đa...
Hơ hơ....Chỉ có Dũng phu nhân ngồi bên là không xớn xác, cũng không cười kiểu gì vì biết tỏng điều đó rồi. 
Thảo nào đại ca có nụ cười đặc trưng của tiểu nhân đắc chí, nụ cười đểu đểu khiến đại ca lúc nào trông cũng đẹp giai, vừa giống tay quất ngựa truy phong lại vừa giống anh hàng phở mới phất...
Thủ tướng ta diễn như thần. Bái phục đại ca lắm!

Mai Tú Ân

Không có nhận xét nào: