21/11/2014

Chúng tôi không cần sáu chữ của Thủ Tướng...

Thưa TTg, người dân chúng tôi không cần những câu chữ ngắn gọn :"Vừa hợp tác, vừa đấu tranh", cụm từ 6 chữ mà TTg vừa tung ra ở QH như một màn diễn... 
Trước hết, đây rõ ràng là những câu chữ "hàng gài", vờ vịt mượn một "câu chất vấn" của đại biểu Sư Quyết, rằng cần trả lời ngắn, gọn, dễ nhớ...về đối sách với Trung Cộng, để Thủ Tướng diễn, xuất chiêu ra sáu chữ này. Đây không phải là sáu chữ chỉ có khi ông ĐBQH kia hỏi mới có, mà là chủ trương của cấp cao nhất từ trước rồi...


Chúng tôi không cần TTg nói ngắn gọn, không cần dễ nhớ mà chúng tôi muốn TTg giải thích không phải 6 chữ, mà là 6 ngàn chữ hay 6 vạn chữ, muốn TTg nói thật nhiều, thật rõ ràng...cho ngừời dân chúng tôi hiểu. Không thể tiết kiệm lời nói, tiết kiệm lời giải thích cho người dân khi trình bày một đối sách quan trọng với một kẻ thù như Trung Cộng. Và 6 câu chữ trên không có ý nghĩa gì ngoài việc là những câu chữ vô nghĩa, vô duyên và vô trách nhiệm với người dân chúng tôi. 

Nếu không thì với tính chất mập mờ, tối nghĩa, hiểu sao cũng được của cụm từ trên, thì người dân chúng tôi có thể hiểu rằng chính phủ đã có đối sách đầu hàng với TC như thế nào rồi qua 6 câu chữ hèn nhát này...

MTA

Không có nhận xét nào: