02/06/2016

Khỏa thân nghệ thuật - Màu da đen dòn


Mầu da em là màu da đen dòn,
Da em đen quá nhìn không ra...

Không có nhận xét nào: