20/06/2016

Người chỉ huy xe tăng Đức trong CTTG 2 - P.2

Panzer Aces - Chỉ Huy Xe Tăng Đức trong Đệ Nhị Thế Chiến (Franz Kurowski)

Hành động này của Hitler cho cơ hội thúc đẩy cho việc rút lui của lực lượng viễn chinh Anh 350000 người. Lực lượng này sẽ phòng thủ nước Anh nếu nó bị tấn công. Và họ sau này quay lại Đức trong cuộc tấn công của Đồng Minh năm 1944. Nếu không có 350000 người này, nước Anh đã hoàn toàn có thể phải ký hiệp ước hoà bình của Hitler đưa ra tháng 7 năm 1940, sau khi Pháp thất thủ.

Cuối cùng, ngày 27 tháng 5, SĐ 6 xe tăng nhận lệnh rời khỏi các đầu cầu và tiến về hướng đông, biên giới Bỉ và tiêu diệt lực lượng địch ở đây. Mục tiêu mới là Cassel! Mục tiêu này là mục tiêu mà SĐ có thể chiếm ngày 24 tháng 5 mà không phải đánh nhau. Bây giờ, quân Anh chọn Cassel làm nền móng cho việc phòng thủ để bảo vệ cho cuộc rút lui ra khỏi Dunkirk.

Cuộc tấn công thăm dò của nhóm chiến đấu von Esebeck bị đẩy lui. Nhóm chiến đấu von Ravenstein, tiến ở bên phải tham chiến. Các bộ phận của TrĐ 4 BB và TĐ 6 xe tăng, cùng với TĐ 2 của TrĐ 76 PB, TĐ 605 PB, và một đại đội súng chống tăng, một đại đội thiết giáp của công binh chiến đấu.


MTA

Không có nhận xét nào: