22/06/2016

Người chỉ huy xe tăng Đức trong CTTG 2 - P.3


Cuộc hành quân "Bão Mùa Đông"
SĐ 6 Xe Tăng được gọi tham dự một trận chiến quyết định, trận đánh đòi hỏi khả năng tột độ của nó. Nó là một phần của lực lượng có mục đích giải vây cho TĐQ 6 của tướng Paulus, đang bị bao vây ở khu vực Stalingrad. Tổng cộng 12 sư đoàn được giao nhiệm vụ cố gắng giải vây. Xem xét tình hình, rõ ràng là lực lượng này sẽ chiến đấu trên đường đến cái túi; tuy nhiên, thực tế hoàn toàn khác. Khi đến vùng tập trung, SĐ 6 Xe Tăng thấy mình chỉ có một mình. Cuộc hành quân "Bão Mùa Đông", được chỉ huy bởi tướng Hoth - tấn công dọc theo 100 km qua các khu vực địch chiếm để đến mép của túi Stalingrad - trở thành một trận đánh đẩm máu của tất cả 3 SĐ.

Thành phần của QĐ 56 Xe tăng, SĐ 6, 17, 23 Xe Tăng có nhiệm vụ tham dự cuộc hành quân. Thành phần đầu tiên của SĐ 23 Xe Tăng bắt đầu đến. SĐ 17 Xe Tăng còn ở xa, vì lý do nào đó, bị dừng lại bở lệnh của Quốc Trưởng. Sáng ngày 24 tháng 11, đội hình đầu tiên của SĐ 6 Xe Tăng - TrĐ 4 Xe Tăng Cận Vệ - đến Kotelmikowo. TrĐ bị bắn từ xe tăng Soviet trong khi nó đang xuống tàu. Đại đội 8 xuống tàu dưới hoả lực địch và chiến đấu ngay lập tức. Vì vậy, những chuyến xe lửa sau đó phải xuống tàu ở các ga xa hơn.


MTA

Không có nhận xét nào: