01/06/2016

CÓ MỘT BẢN TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP KỲ LẠ


Có một quốc gia mà ngay khi mới lập quốc đã ghi rõ vào bản Tuyên Ngôn Độc Lập của mình những điều phi lý sau đây :

"Rằng để đảm bảo cho những quyền lợi này, các chính phủ được lập ra trong nhân dân và có được những quyền lực chính đáng trên cơ sở sự nhất trí của nhân dân, rằng bất cứ khi nào một thể chế chính quyền nào đó phá vỡ những mục tiêu này, thì nhân dân có quyền thay đổi hoặc loại bỏ chính quyền đó và lập nên một chính quyền mới. Khi hàng loạt các hành vi lạm quyền và chiếm đoạt theo đuổi những mục tiêu giống nhau, lộ rõ ý đồ áp chế họ dưới ách chuyên quyền độc đoán, thì họ có quyền và có bổn phận phải lật đổ chính quyền đó và bổ nhiệm những chiến sĩ mới để bảo vệ nền an ninh của họ."

Bản chép tay Tuyên Ngôn Độc Lập Hoa Kỳ 1776
Những dòng chữ trên có vẻ vô lý quá nhỉ ? Làm gì có chính quyền nào mà lại cho phép người dân của mình có quyền, thậm chí là có bổn phận phải đứng lên thay đổi, loại bỏ hay lật đổ chính quyền nếu chính quyền đó độc đoán chuyên quyền và áp chế người dân...

Thông thường thì một chính quyền, một khi đã nắm được chính quyền thì việc đầu tiên là ra các thông báo thẳng tay rằng, sẽ bắt bới truy tìm và đưa ra xét xử, hoặc tử hình bằng hết những kẻ chống đối, phá hoại, bỏ tù hết những kẻ thuộc chế độ cũ. Tóm lại là sau các cuộc Cách Mạng "Long Trời Lở Núi" thì ho sẽ bỏ tù bằng hết những kẻ chống đối, bất mãn, hay không phục chính quyền mới.

Chớ còn chuyện Chính Quyền lại kêu gọi người dân phải có trách nhiệm và bổn phận đứng lên lật đổ và loại trừ ngay lập tức nếu Chính quyền ấy lạm quyền, độc đoán và áp chế người dân thì làm gì có. Không bao giờ có. Hãy nhìn vào các quốc gia CS thì sẽ thấy rằng, một khi họ nắm được chính quyền thì họ sẽ tiêu diệt thẳng tay hoặc bỏ tù bằng hết những người của chế độ cũ.Còn chuyện kêu gọi người dân đứng lên chống lại họ thì không bao giờ có. Mặc dù chính quyền của họ thì theo thời gian, sẽ đầy các hành vi lạm quyền, chiếm đoạt độc tài, tham nhũng. Cũng như chính họ lại là kẻ đã dùng bạo lực để trấn áp những người dân nào chống lại họ.

Vậy thì quốc gia nào đã đăng những lời lẽ kỳ lạ trên trong Tuyên Ngôn Độc Lập của mình, cho phép người dân được đứng lên thay đổi, lật đổ chính quyền, nếu chính quyền ấy lạm quyền, độc đoán và áp chế người dân.

Xin thưa rằng đó là chính quyền của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, và những lời lẽ kỳ lạ trên đã được ghi rõ trong bản Tuyên Ngôn Độc Lập Hoa Kỳ năm 1776. Bản tuyên ngôn độc lập ấy, với những giá trị của dân chủ tự do kỳ lạ đó giờ đã chứng minh được sức mạnh hiển nhiên của quyền lực tuyệt đối của người dân đối với chính quyền của họ. Nó đã làm nên một quốc gia hùng mạnh, tự do dân chủ bậc nhất thế giới ngày nay. Và nó cũng là sức lan tỏa và gây cảm hứng bao năm nay cho các dân tộc bị áp bức khác trên khắp thế giới này..

Ngay cả bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Việt Nam ngày 2/9/1945 do Chủ Tịch Hồ Chí Minh long trọng đọc ngày khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cũng đã trích dẫn một phần của Bản Tuyên Ngôn Độc Lập 1776 nổi tiếng ấy rằng :

"Chúng tôi khẳng định một chân lý hiển nhiên rằng, mọi người sinh ra đều bình đẳng, rằng tạo hóa đã ban cho họ những quyền tất yếu và bất khả xâm phạm, trong đó có quyền sống, quyền được tự do và mưu cầu hạnh phúc"...

Đáng tiếc rằng qua thời gian thì những điều như chân lý ấy lại chỉ được đọc lên, được nói ra chứ không được làm nên. Theo tinh thần của bản Tuyên Ngôn Độc Lập Hoa Kỳ 1776 thì để có quyền được sống, quyền tự do và mưu cầu hạnh phúc ấy thì người dân ở mọi quốc gia đều có quyền, và có nghĩa vụ thay đổi hoặc thậm chí lật đổ chính quyền của họ, nếu chính quyền ấy chuyên quyền độc đoán,áp chế người dân...
MTA

(Các bạn có thể tham khảo toàn văn bản dich của Tuyên Ngôn Độc Lập Hoa Kỳ 4/7/1776 :
http://ma-tu-an.blogspot.com/2014/07/nhan-ngay-quoc-khanh-hoa-ky-oc-lai-ban.html)

Không có nhận xét nào: