19/06/2016

Người chỉ huy xe tăng Đức trong CTTG 2 - P.1


Hồi ký của Franz Bake
CHƯƠNG 01


CHIẾN DỊCH NƯỚC PHÁP (phần 1)


Ngày 30 tháng 1 năm 1940, sư đoàn (SĐ) 6 Xe Tăng, được thành lập từ Sư Đoàn Nhẹ số 1, rời doanh trại ở Đức. Tư Lệnh (TL) là Thiếu Tướng Kempf, một trong những tiên phong của lực lượng xe tăng Đức. Ngày 2 tháng 2 SĐ tập trung ở khu vực Euskirchen. Bộ tư lệnh (BTL) SĐ đặt ở Munstereifel. Ở phía Tây, lực lượng Đức và Pháp vẫn đối đầu nhau dọc theo mặt trận. Người Pháp hứa giúp đở Ba Lan, đang chờ quân Pháp tấn công Đức không chậm hơn 2 tuần sau khi Đức tấn công Ba Lan, đã chứng tỏ rằng đó là giấc mơ hão huyền. Người Pháp đã bỏ lỡ cơ hội tràn ngập tuyến phòng tuyến yếu của Đức ở mặt trận phía tây và chiến tranh chấm dứt năm 1939. Khi Anh và Pháp tuyên chiến, Nước Đức không có SĐ xe tăng nào ở phía Tây. Với sự trở về của 6 SĐ thiết giáp từ Ba Lan, bất cứ cơ hội chiến thắng nhanh chóng của Đồng Minh đã biến mất.


MTA

Không có nhận xét nào: