13/06/2016

Yingluck Shinawatra - Em gái bán sầu riêng


Sầu này biết bán cho ai,
Sầu riêng em bán, sầu chung em xài...
MTA

Không có nhận xét nào: