11/06/2016

Câu hỏi thực nghiệm cho tất cả các phụ nữ Việt Nam


Câu hỏi : Bạn thích loại người đàn ông trẻ tuổi, đẹp trai hay giàu có ?
Trả lời : Mọi người phụ nữ chúng tôi đều thích cả ba loại đàn ông nói trên.
Câu hỏi : Không ! Bạn chỉ được thích người nào trong số ba loại người đàn ông nói trên. Tức là các bạn chỉ được chọn một mà thôi.
Trả lời : Phụ nữ chúng tôi thích cả ba.
Câu hỏi : Xin được nhắc lại câu hỏi này. Các chị chỉ được chọn một trên ba mà thôi. Nếu đã chọn người đàn ông đẹp trai, thì không được chọn ngươi đàn ông trẻ và người đàn ông giàu có. Chọn người đàn ông trẻ tuổi thì không được chọn người đàn ông đẹp trai và người đàn ông giàu có. Còn nếu chọn người đàn ông giàu có thì không được chọn người đàn ông đẹp trai và người đàn ông trẻ tuổi. Tức là chỉ được chọn một trong ba...
Trả lời : Hỏi chi mà ngu rứa. Phụ nữ chúng tôi chọn cả ba loại đàn ông nói trên mà không bỏ ai cả. Chúng tôi chọn CẢ BA nghe chưa hả đồ ngốc...
Dạ. Nghe rồi ạ. Pó tay với các chị luôn.
MTA

Không có nhận xét nào: