10/06/2016

Lịch Sử Giáo Hội Công Giáo

B16-last-audience.jpg


I. Giáo Hội Thời Các Tông Ðồ Và Các Giáo Phụ
Giáo Hội thời các Tông Ðồ (thế kỷ thứ nhất) là thời kỳ của các nhà lãnh đạo và thần học sáng giá của Kitô Giáo, các ngài thường được gọi là “Giáo Phụ”. Thời kỳ này thường được gọi là thời các Giáo Phụ. Khi nhìn đến các nhân vật, các biến cố và các phong trào quan trọng trong thời kỳ này sẽ giúp chúng ta hiểu được sự phát triển của Giáo Hội Công Giáo cho đến thế kỷ thứ bảy.
http://mai-tu-an-vn.blogspot.com/2016/06/lich-su-giao-hoi-cong-giao_9.html
MTA

Không có nhận xét nào: