14/11/2014

Trung Cộng không phải là bạn...

Với những gì đã trải qua trong lịch sử hiện đại của chúng ta thì Việt Nam nên xác định CHNDTH là một nhà nước không thể làm bạn được. Đất nước và dân tộc ta không làm bạn với Trung Cộng được. Muôn đời không thể, cho đến khi cái nhà nước đáng nguyền rủa đó trả lại cho chúng ta tất cả đất đai, biển đảo của tổ tiên chúng ta ...hoặc cho đến khi chúng tự diệt vong đi.


Dân VN căm ghét TC như dịch hạch và đó là một thực tế hiển nhiên, và lãnh đạo đất nước cần phải tôn trọng thực tế hiển nhiên đó bằng cách thể hiện thực tế đó. 
Lãnh đạo VN không nên tham dự những hôị họp tào lao trên đất TC, và nếu phải đi những hội nghị quan trọng trên đất TC thì không cần mặc áo Tàu Cộng, không cần phải bắt tay với TC...Không nên chứng minh cho thế giới thấy ta với TC đang thân thiện, cũng không cần phải lịch sự, ngoại giao với TC vì chúng ta không được làm thế, vì như thế là trái với lòng dân Việt Nam.
Chúng ta không cần phải ca ngợi Trung Cộng, dù nó có đáng ca ngợi. Chúng ta không cần sự giúp đỡ của TC, dù nó có đưa tay ra giúp. Chúng ta không cần thân thiện với TC dù nó có tỏ ra thân thiện. 
Chúng ta chẳng phải ngại ngần gì mà không phân biệt đối xử với doanh nghiệp của TC như trong vụ Bauxit trước đây, hay vụ giao đất cho doanh nghiệp của TC ở vùng đèo Hải Vân như hiện nay, hay giới hạn vụ lao động của TC ở Vũng Áng...
Mặc dù làm những điều trên thì không được ngoại giao, không được thân thiện, không được đúng với luật ĐTNN...nhưng chúng ta không hề phải xấu hổ mà ngược lại, còn ngẩng cao đầu khi làm những việc đó một cách mạnh mẽ, bền bỉ, không khoan nhượng...vì chúng ta không cần thân thiện, không cần hữu nghị với kẻ ăn cướp luôn o ép, đè nén chúng ta là CHND Trung Hoa.
Và toàn dân Việt Nam sẽ hạnh phúc lắm nếu một ngày nào đó thức dậy, thấy cái thể chế bị căm ghét nhất trên thế giới ấy đã không còn tồn tại dưới ánh sáng mặt trời...
MTA

Không có nhận xét nào: