16/11/2014

Đúng là hết khôn dồn đến dại...

Những rối ren, những xu hướng, những bè cánh, những nỗi lo sợ hiển nhiên của người xấu..v..v..nên rất dễ hiểu khi Văn phòng QH lúng ta lúng túng, lúc thì thông báo "không cho" báo chí đưa tin, rồi sau đó lại "cho" báo chí đưa tin về việc bỏ phiếu tín nhiệm. Nhưng lại cũng rất khó hiểu khi ông chủ nhiệm văn phòng QH Nguyễn Hạnh Phúc nói lý do một cách rất trẻ con :"Nhầm lẫn".


Ô, hô...là người dân bình thường thì ai cũng biết làm gì có chuyện nhầm lẫn giữa "Mời khách" với lại "Đuổi khách", làm gì có chuyện nhầm lẫn giữa "Tự do" báo chí với lại "Không tự do" báo chí...Thế mà vẫn nói được mà lại là ở cơ quan quyền lực cao nhất.
Nhưng rồi lại khó hiểu khi ông Chủ Nhiệm VP QH tiếp tục nói về việc tự do thoải mái cho các ĐBQH ta :
“Bây giờ thì hội trường của ta cũng rộng rãi rồi, đại biểu ngồi đâu cũng được, ngồi trong hội trường cũng được, về các đoàn của mình ghi phiếu cũng được, sau đó hẹn nhau 30 phút quay lại. Như vậy thì các đại biểu không phải chịu áp lực gì, thoải mái thời gian suy nghĩ, cân nhắc trước khi ghi vào lá phiếu”, ông Phúc lý giải.
Ô, hô....thưa ông Hạnh Phúc, đại biểu có bị áp lực hay không thì làm sao biết được nhưng cần "thoải mái để suy nghĩ, cân nhắc..." thì không có đâu. Vì quyết định ghi gì, bầu gì thì ĐBQH đã có sẵn trong đầu rồi. Cũng như mọi việc bầu cử hợp pháp, ví dụ như bầu HĐQT trong công ty chẳng hạn thì chẳng có ai phải suy nghĩ, cân nhắc lâu đâu vì họ đã quyết điều đó từ trước rồi, qua một quá trình đánh giá lâu dài rồi.
Và lại thêm một điều khó hiểu nữa khi để cho ĐB ngồi đâu cũng được, ngồi hội trường cũng được, về các đoàn ghi phiếu rồi 30 phút sau quay lại cũng được. Vậy thử hỏi trong các cuộc bầu cử, người dân có được cầm phiếu về nhà rồi sau đó quay lại không ? Chắc chắn là không được rồi, vì đó là nguyên tắc bầu cử mà. Vậy tại sao ở QH ta lại cho phép. Có phải là một chiêu trò, đem phiếu về đoàn để thảo luận, để rồi nhận sự chỉ đạo của các anh nhớn trong đoàn không ? Thậm chí "bầu" trước luôn ở đoàn không ?

MTA

Không có nhận xét nào: