16/11/2014

Ngồi nhầm chỗ...

Trong toà nhà Quốc Hội mới của ta, một ông nghị này nói với ông nghị kia :
- Ông là quan chức Đảng, quan chức chính phủ sao ông lại ngồi trong toà nhà chỉ dành cho những người được dân bầu này. Có phải ông ngồi nhầm chỗ của tôi không ?
- Không. Không phải tôi ngồi nhầm chỗ của ông mà là cả tôi với ông đều ngồi nhầm chỗ. Vì có thằng nào được dân bầu đâu...
MTA

Không có nhận xét nào: