09/04/2014

Thế là chú Vũ đã đi My...(đi Mỹ)

Nhà tranh đấu dân chủ, tiến sĩ luật khoa Cù Huy Hà Vũ được trả tự do. Và hôm nay ông đã bước xuống tàu (bay) đi Mỹ, tìm đường kứu nước...Chúc ông CHHV thượng lộ bình an.
"Từ thành phố này Người đã ra đi..."
Mai Tú Ân

facebook.com/maituanweb

                                                 Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ

Không có nhận xét nào: