13/04/2014

"Phóng Sanh" Chính Phủ VN đang làm việc thiện ?

 Không biết vì lý do mô, vì uống nhầm thuốc Lú thuốc Liều, hay vì phải clear mặt mình cho sạch sẽ để đón anh Tổng O, hay biết mình đang gặp bệnh Nan Y hết thuốc chữa nên phải dùng thuốc thiện tâm để cải tà qui chánh, mà cũng có thể tâm trí bỗng nhiên Giác Ngộ...chỉ biết rằng vào những ngày tháng Tư đẹp giời này, Họ (Đảng và CP VN) đã dang tay rộng mở cổng chuồng, làm việc thiện bằng cách "phóng sanh". Trả tự do cho những chú chim (mà họ đã nhập kho trước đó) được trở về với bầu trời tự do bao la bên ngoài.
Thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung
Chú chim đầu tiên là chú chim béo nhất, được QT biết nhiều nhất Cù Huy Hà Vũ đã được sổ lồng, và chú chim Cù này đã bay đi My...(đi Mỹ)..
Tiếp theo là chú chim non kiên cường Nguyễn Tiến Trung...
Danh sách sẽ còn dài, còn nhiều....và tất cả chúng ta còn chờ đợi nhiều hơn nữa những việc làm có vẻ khác lạ nhưng không khác thường này. Đó là việc làm Tu Nhân Tích Đức, Tích Thiện Thành Thân. Cứu Độ Phóng Sanh...rất Đáng Làm, Nên Làm và Phải Làm này. Một việc làm mà theo thuyết nhà Phật là một việc Thiện. Chả biết việc mô này ra răng khi Họ bắt đầu nó vào ngày Cá Tháng Tư và kết thúc vào ngày Đại Thắng Mùa Xuân. Nhưng thôi, tuy đó chưa phải là một việc Tốt, nhưng cũng là một việc Thiện. Đáng khen một phát...
Cho một điểm Tốt (+1) vào số điểm Tốt vốn quá hẻo của Họ.
Và trừ đi một điểm Xấu (-1) trong số quá nhiều điểm Xấu của Họ.
Mai Tú Ân

Không có nhận xét nào: