18/04/2014

"Chiến tranh Biên Giới" nữa lại xảy ra giữa VN - TQ...

Theo những tin tức của Hãng tin "Tùm Lum" thì một lực lượng của TQ đã tấn công vào lãnh thổ VN (Cửa khẩu Bắc Phong Sinh Quảng Ninh). Các lực lượng vũ trang VN đã anh dũng chiến đấu chống lại bọn bá quyền. Ta hy sinh một ít, nhưng "riết" được nhiều hơn kẻ thù...Được biết bọn bành trướng lần này là dân thường buôn lậu, có cả phụ nữ đã tranh cãi sao đó với người bên ta nên nổi sùng cướp súng của ta để bắn lại ta, để dạy ta một bài học...
Cuộc chiến này cũng giông giống như Cuộc Chiến Tranh Biên Giới  giữa hai người Anh Em Đồng Chí Chung Sông Chung Núi Chung Lòng năm 1979, nhưng lần này thì qui mô có khác...Mục đích, số lượng tham gia, thời gian tham gia, và diễn tiến của "cuộc chiến" cũng có khác, nhưng cũng vẫn có cái gì đó...giông giống.
Mai Tú Ân
ma-tu-an.blogspot.com

Không có nhận xét nào: