27/04/2014

Hoan hô em MobiPhone...

Hôm nay mở cái điện thoại CùiBắpThôngMinh của mình, MTA bỗng nghe thấy giọng ỏn ẻn nói sẽ kể "Chuyện Ấy" cho bất cứ ai bấm "Kể Chuyện Ây".... Ôi, Giời ạ, MTA khoái quá, nghe thấy phiêu linh đến tận từng tế bào...tai nghe.
Trước khi rút vào phòng kín với Cục Gạch và Tai Nghe, MTA xin Like cho em MobiPhone một phát về dịch vụ dắt mối "Tình Thương Mến Thương" này đến với các Thượng Đế của mình. Mong MobiPhone tiếp tục phát huy tinh thần tập thể, mở tiếp các chương trình tương tự chương trình KCA (Kể Chuyện Ấy) cho các bô lão và các cháu nhi đồng yêu quí của chúng ta.... 

"MobiPhone - Kết nối đến mọi nhà"

MTA

Không có nhận xét nào: