18/04/2014

Hình khỏa thân nghệ thuật....

Hình khỏa thân nghệ thuật, loại hình ảnh nghệ thuật đã được tạo nên để sự tôn vinh cái đẹp tự nhiên và không thể phủ nhận thân thể của người phụ nữ nhiều ngàn năm qua, của rất nhiều bộ môn nghệ thuật về cái đẹp Thiên Nhiên, cái đẹp Vĩnh Cửu . Và còn có cái đẹp nào đẹp, thánh thiện hơn và trường tồn hơn cái Đẹp  thân thể của người phụ nữ,....Đó là mục đích của sự hướng Thiện, hướng Mỹ...và cũng là cái Đẹp muôn thuở, nguồn cõi sản sinh ra mọi cái đẹp ở trên đời..
Mai Tú ÂnKhông có nhận xét nào: