17/04/2014

MỖI NGÀY TÔI CHỌN MỘT NIỀM VUI :

Cám ơn cuộc đời mỗi đêm đi ngu (đi ngủ)
Lai có thêm một chàng nữa để...mang theo.

Cám ơn cuộc đời mỗi đêm lên giương (lên giường)
Lại có vài chàng nữa muốn giương lên...với mình.  Cám ơn cuộc đời mỗi sớm mai thức dậy,
Lại có một người tình nữa để yêu đương...

Cám ơn cuộc đời mỗi sớm mai thức dậy,
Có một chàng mới thay chàng...đêm qua.

Thơ của thiên hạ, không phải của Mai Tú Ân.

Không có nhận xét nào: