15/04/2014

Chữ Nhẫn...

 Trên đời này, chữ mà bạn cần học nhất là chữ Nhẫn...và nếu bạn học được chữ Nhẫn này bằng một cái Tâm trong sáng của mình thì bạn sẽ có được đức tính tuyệt vời nhất. Đó là tính...Nhẫn Tâm.
Châm ngôn của MTA...


Không có nhận xét nào: