08/04/2014

Vụ ODA : Chỉ mất Chốt, không mất Tướng !

Thôi thế là bỏ bu cái vụ ODA rồi. Thằng Japan chơi không đẹp, chơi trò méc công an.Lần sau có ăn thì cũng phải rút kinh nghiệm, phải coi Pat Po đàng hoàng. Mấy thằng dân chủ nhà giàu cho ăn thì ít mà hơi một chút thì trỏ trẹc...Cứ noi gương các chiến hữu, ăn chia với các đồng chí cũ, các anh lớn China, Rusia...ăn dầy, ăn đủ bao lâu nay mà có sao đâu.
Nhưng thôi than thở làm chi, đây là lúc cần phát huy tinh thần làm chủ tập thể, Cách Mạng tiến công, vượt khó...
Trước hết cần chốt hạ ngay danh sách các em chốt thí. Nhắm những em cùng hội nhưng không cùng thuyền, hoặc những em sắp nghỉ...Đặc biệt "chiếu cố" đến những em yếu, bệnh và năng lực có hạn...vì đây là những bửu bối để sau này cho các em hạ cách an toàn...
Tóm lại có ba điều kiện tiên quyết để vượt khó vụ Ô Đê A này, những điều mà chúng ta đã vận dụng thành công từ trước đến giờ. Yêu cầu các em quán triệt...
Điều thứ Nhất. Đó là chỉ thí Chốt..thí, hoặc cùng lắm là mất Tượng vớ vẩn. Không để mất Xe, Pháo Mã, là thành phần trung kiên, đội ngũ kế thừa..Và tuyệt đối không để ảnh hưởng đến bộ sậu cặp Sĩ, vì cặp này kế cận Cửu Trùng. Mất đi thì...rách việc lắm. Dĩ nhiên là không thể mất Tướng (vua) rồi. Mất Tướng thì dẹp luôn bàn cờ tướng rồi, còn chi mà chơi nữa.
Tóm lại điều kiện tiên quyết thứ Nhất là chỉ mất Chốt thí, không mất Tướng.
Điều kiện tiên quyết thứ Hai. Đó là tuân theo điều kiện thứ Nhất vô điều kiện. Chỉ mất Chốt, không mất Tướng.
Điều kiện tiên quyết thứ ba. Đó là Tuyệt đối tuân theo vô điều kiện điều kiện thứ Nhất và điều thứ Hai. Chỉ mất Tốt, không mất Tướng.
Bổ sung thêm : cũng không để mất ODA, mất Ô Đê A sẽ là mất sức...chiến đấu.
Mai Tú Ân

Không có nhận xét nào: