13/08/2015

Không phải cứ xây tượng là nên thần nên thánh...

Việc liên tục xây dựng vĩ đại các hình tượng lãnh tụ Hồ Chí Minh ở khắp nơi, với những số tiền khổng lồ đang là một bước đi xuống tai hại cho chính những biểu tượng ấy. Chủ Tịch HCM có thể là một nhà CM kiệt xuất, một lãnh tụ lập quốc ra nhà nước CS Việt Nam này nhưng chưa hẳn là biểu tượng của dân tộc Việt Nam từ ngàn đời nay, và cũng chưa phải là thần thánh mà dân tộc đã tôn sùng như Phật Hoàng Trần Nhân Tông, Trần Hưng Đạo, Quang Trung...


Vinh danh tràn lan, xây dựng hoành tráng hình tượng của một đại  danh nhân như vậy chỉ cốt phong thánh thần cho một lãnh tụ chưa phải là một thánh thần, chưa được nhân dân, chưa được lịch sử phong lên làm thánh thần luôn chỉ là việc làm khiên cưỡng duy ý chí của những kẻ mượn hoa cúng Phật và chắc chắn sẽ không thành công. 

Nhìn ra thế giới ta sẽ thấy những biểu tượng thần thánh mà chế độ CS phong thánh cho lãnh tụ của họ như Lênin, Xtalin...đều bị kéo đổ, đập phá và đưa vào thùng rác của lịch sử bởi chính người dân của họ khi chế độ ấy sụp đổ. Và thay thế cho các hình tượng thánh thần ấy là những nhà văn, nhà thơ, nhà giáo mà họ yêu mến kính phục.

Sự tôn vinh một nhân vật như thánh thần bao giờ cũng bắt nguồn từ trong lòng người dân, rồi chính người dân tôn vinh bằng các tự nguyện xây dựng các biểu tượng thần thánh như đền đài, tượng để thần thánh, để kính phục và tôn vinh. Đó là việc tuần tự mà các nhân vật anh hùng trong lịch sử được dân tộc Việt Nam đã được tôn vinh như thần thánh. 
Chỉ có dân tộc Việt Nam qua lich sử dài lâu thì mới là người có quyền phong ai lên hàng thần thánh,  chứ những người cầm quyền của một thời đại thì không thể phong ai lên hàng thần thánh. Không thể cứ muốn phong thánh thần là thành thánh thần. Cũng như không thể cứ xây tượng đài, lăng tẩm to lớn là thành thần thánh.

Thời đại thì có thể đổi thay, còn hay mất, chỉ có dân tộc thì mới trường tồn và những gì dân tộc tôn vinh thì mới là mãi mãi...

MTA

Không có nhận xét nào: