04/08/2015

Chống tham nhũng..

Ông Phạm Trọng Đạt (hình), cục trưởng Cục chống tham nhũng nói cương quyết :

"Tôi dặn vợ, ai đem phong bì lại nhà thì mang trả cho họ ngay"

Đúng, ai đem phong bì lại nhà thì mang trả lại phong bì cho họ, nhưng tiền trong phong bì thì giữ lại...

MTA

Không có nhận xét nào: