30/08/2015

MLB hay TCLB...

Ông anh nhà thơ gọi điện cho MTA báo sẽ đi về quê chữa bệnh một thời gian :

- Anh sẽ gửi chú những bài thơ mà anh đã làm trong thời gian qua để chú đăng báo giúp anh. Nhưng anh đã chia thơ của anh ra làm hai phần có ghi chú rõ ràng, phần MLB và phần TCLB...

- Nghĩa là sao. Em không hiểu ? MTA hỏi anh

- Thế này, tức là mỗi bài thơ của anh đều đã chia sẵn ra thành hai bài khác nhau. Cũng là bài thơ ca ngợi tình yêu, ca ngợi đất nước con người, ca ngợi về tình hữu nghị, rồi ơn Đảng, ơn Bác, rồi về mối quan hệ biện chứng của một thế giới đa cực, đa chiều và đa văn hóa..... Là người làm thơ theo thời thì ta phải hiểu được cái bối cảnh, cái không khí chính trị để rồi thả những vần thơ của mình bay lên mà không sợ bị lạc đường. Chú hiểu không ?

- Em chẳng hiểu gì cả...

- Chú dốt quá. Thế này nhé, người làm thơ thời đại thì cũng phải lưu manh, phải học cách đu dây hai hàng giống người làm chính trị xứ ta. Cũng phải biết theo ai, chửi ai chứ. Thơ của anh không hay, dù là thơ con cóc đi nữa thì con cóc ấy cũng phải khác màu nếu ta đội những người khác nhau lên đầu. Nên anh chia thơ của anh ra hai phần. Tiêu đề mỗi phần ghi rõ ràng là TCLB, tức Trung Cộng Là Bố. phần bên kia ghi MLB, tức Mỹ Là Bố. Và thơ của anh trong mỗi phần đó thì dĩ nhiên là ca ngợi bên ông bố mình và chửi cha bên kia. Tình hình lúc này chả biết thế nào, nên chú cứ phải theo chiều gió, xem ta đang là con của thằng nào rồi gửi những bài thơ tương ứng giúp anh. Như thế vừa được đăng báo mà lại không phải đi tù...

MTA

Không có nhận xét nào: