18/08/2015

Danh sách 44 Tổng Thống Hoa Kỳ - Châu Xuân Nguyễn

Tổng thống Hoa Kỳ là nguyên thủ quốc gia(head of state) và cũng là người đứng đầu chính phủ (head of government) Hoa Kỳ Đây là viên chức chính trị cao cấp nhất về mặt ảnh hưởng và được công nhận như vậy tại Hoa Kỳ. Tổng thống lãnh đạo ngành hành pháp của chính phủ liên bang Hoa Kỳ và là một trong hai viên chức liên bang duy nhất được toàn quốc Hoa Kỳ bầu lên (người kia là Phó Tổng thống Hoa Kỳ)   XEM THÊM

Không có nhận xét nào: