08/07/2016

Resort với những biệt thự “tổ chim”

Không muốn làm người, muốn làm chim 

Resort với những biệt thự “tổ chim” sang trọng trên hòn đảo Phuket, Thái Lan.


Me man resort doc voi nhung biet thu “to chim”

Me man resort doc voi nhung biet thu “to chim”-Hinh-2

Me man resort doc voi nhung biet thu “to chim”-Hinh-3

Me man resort doc voi nhung biet thu “to chim”-Hinh-4

Me man resort doc voi nhung biet thu “to chim”-Hinh-5

Me man resort doc voi nhung biet thu “to chim”-Hinh-6

Me man resort doc voi nhung biet thu “to chim”-Hinh-7

 Me man resort doc voi nhung biet thu “to chim”-Hinh-11

Me man resort doc voi nhung biet thu “to chim”-Hinh-10

Me man resort doc voi nhung biet thu “to chim”-Hinh-8


Me man resort doc voi nhung biet thu “to chim”-Hinh-9

Me man resort doc voi nhung biet thu “to chim”-Hinh-11


Me man resort doc voi nhung biet thu “to chim”-Hinh-12


Me man resort doc voi nhung biet thu “to chim”-Hinh-13

Me man resort doc voi nhung biet thu “to chim”-Hinh-14

Me man resort doc voi nhung biet thu “to chim”-Hinh-15


Không có nhận xét nào: