13/07/2016

Bộ ảnh khỏa thân của người xưa vẽ(nguồn : haingoaiphiemdam.net)

1 nhận xét:

song ben huc nói...

người xưa bậc thầy của hội họa ( họ là những thiên tài ..)