06/07/2016

Bên trong chuyên cơ Air Force One của tổng thống Obama

Chuyên cơ Air Force One của tổng thống Obama do hãng Boeing sản xuất với 4 động cơ genaral electric CF6-80C2B1.

Không có nhận xét nào: