01/07/2016

Chuyện hài Cu Ba
Hai vợ chồng già người Mỹ đang vật vờ vừa coi tivi vừa ngủ gật. Chợt ông chồng kêu toáng lên : 
- Trời, bà nó ơi. Tụi TV bây giờ bậy bạ quá. Chúng nó chiếu cả những cảnh làm tình bậy bạ như thế kia lên cả TV nữa kìa. Trông bẩn mắt quá.
Bà già vội vàng đeo mục kỉnh vào, dòm TV rồi nói :
- Đâu có đâu ông ơi. Đấy là người ta chiếu cảnh lãnh tụ cách mạng Phiden Catro đang ăn chuối đấy chứ...
MTA