21/06/2015

Tặng roi cho các nhà báo Việt Nam nhân ngày 21/6 này...

Nhà báo được sinh ra với tôn chỉ thượng tôn Sự Thật và chức năng đương nhiên là phản biện xã hội. Ở các nước có nền báo chí tự do thì báo chí là quyền lực thứ Tư, sau Tam Quyền Phân Lập. Nhà báo chân chính là phải không khuất phục cường quyền và luôn bênh vực hết mình cho người dân hay cho kẻ yếu.


Nhưng nhà báo ở nước ta thì không thấy những quyền đó đâu nếu không nói là ngược lại. Các nhà báo, toà báo chẳng thấy sự thật đâu cũng chẳng mấy khi lên tiếng trong bao việc đòi công bằng, chống bất công xã hội. Chuyện tham nhũng, quan chức bất tài, chuyện Trung Cộng lấn biển đảo của tổ tiên thì với đa phần các nhà báo thì cứ như chuyện của nước nào khác
Ấy thế nhưng những chuyện tào lao chân dài hở hàng, chuyện khai thác đề tài dâm ô truỵ lạc thì lại lao vào như những con bọ chó bám vào hút máu chó..
Nhà báo xứ ta được định hướng XHCN, nên đã tự định hướng ở đâu có mùi tiền, an toàn, thăng tiến và vinh thân phì gia thì đâm đầu vào. 
Không phải tất cả nhưng nhà báo xứ ta giống như động vật Bò sát, loài Không Xương Sống trong việc bưng bê tung hô. Không phải tất cả nhưng nhà báo xứ ta quá quen với chữ Nhục, chữ Hèn và chữ Nhát...
Không phải tất cả nhưng đa phần trong số 20.000 nhà báo của gần 1000 báo đài ở Việt Nam xứng đáng nhận mỗi người vài roi vì những điều nêu trên. Không phải tất cả vì quá nhiều và cũng không đủ roi để tặng.
Nhân ngày Báo Chí Cách Mạng VN này thì thay vì chúc mừng, thì nên quất vài roi vào mông các nhà báo. Không phải để họ đau mà là để họ tỉnh...
MTA

Không có nhận xét nào: