19/06/2015

Chúc mừng các bạn Hong Kong...Thế là trò hề bầu cử ở Hong Kong đã bị dẹp tiệm. Với tỷ lệ áp đảo 28/8, Hội Đồng Lập Pháp HK đã bỏ phiếu để cho cái gọi là Dự Thảo bầu cử người đứng đầu Hong Kong, kiểu "Đảng cử, dân bầu" của Trung Cộng vào sọt rác.
Chính cái dự luật phản dân chủ này mà người dân HK đã xuống đường phản đối thật hoành tráng năm ngoái. Và giờ đây thì họ đã chiến thắng...
Dân chủ bao giờ cũng thắng phản dân chủ...
MTA

Không có nhận xét nào: