15/06/2015

Thắng lợi của phong trào xuống đường vì cây xanh Hà Nội...

Cuộc xuống đường mỗi sáng chủ nhật mà người dân Hà Nội đã trình diễn cho cả nước và thế giới thấy, cho dù kết quả cuối cùng có thế nào đi nữa thì cũng là một thắng lợi không ai có thể phủ nhận được. 


Trong khi chính quyền treo niêu quyền biểu tình của người dân thì người dân Hà Nội đã dám xuống đường và thực sự đã xuống đường. Vượt qua muôn ngàn khó khăn, những trò hèn nhìn thấy lẫn không nhìn thấy được để cản trở người dân xuống đường của cả bộ máy An Ninh, Công An hùng hậu thì người dân Hà Nội đã can đảm thực hiện quyền ấy một cách hào hùng, đẹp và rất Hà Nội. 
Hình ảnh các cô gái, chàng trai, các em nhi cho đến các bậc lão ung dung tươi cười diễu hành đòi quyền sống cho cây xanh nhưng cũng là đòi các quyền căn bản của người dân trông thật đẹp, thật thánh thiện và đáng lưu danh sử sách.
Hình ảnh đàn áp người dân xuống đường của chính quyền và bộ máy AN, CA thì thật phản cảm xấu xa. Nó chứng tỏ rằng rằng chính quyền Hà Nội không phải là một chính quyền biết lắng nghe tiếng nói của người dân, biết nghe lẽ phải và biết nhìn nhận đã sai lầm...
Người Hà Nội đã chứng minh rằng không cần phải là vấn đề to lớn cao siêu gì mới phải đứng lên đấu tranh, mà bất cứ vấn đề gì liên quan đến quyền lợi thiết thân của nguời dân, liên quan đến tình cảm mà người dân yêu ghét thì cũng đáng để xuống đường. Vì đó là lẽ phải, là mọi điều tốt đẹp ở trên đời...
Rồi qua các cuộc xuống đường ngày chủ nhật, người dân cả nước cùng người dân Hà Nội hiểu ra một điều rằng, nếu người dân chúng ta đoàn kết thì kẻ sợ chúng ta chính là chính quyền với các việc sai trái của họ. Chúng ta đã vượt qua được nỗi sợ hãi thâm căn cố đế mà bao năm nay chính quyền đã tung hoả mù vào để cho ngưởi dân ngu muội không dám thực hiện ngay cả quyền thiêng liêng của chính mình.   
Và qua các cuộc xuống đường ngoạn mục và chưa từng có đó thì người dân Hà Nội đã chứng tỏ cho chính quyền thấy rằng, thời mà chính quyền muốn làm gì thì làm đã qua rồi, vĩnh viễn qua rồi...
MTA

Không có nhận xét nào: