02/06/2015

Những giọt máu đã đổ ra sẽ không vô ích...

Liên tiếp là Nguyen Chi Tuyen ở Hà Nội và rồi Tuyen Quang Dinh ở Sài Gòn,  những người đấu tranh dân chủ hăng hái nhất đã bị tấn công tàn bạo nhất...


Những sự kiện bất thường nhưng không bất ngờ đã xảy và cùng với một kịch bản giống nhau của các thế lực phản dân chủ. Và chắc chắn đó là với mục đích hèn hạ giống nhau của những kẻ nắm quyền lực hèn như nhau...
Những giọt máu quí giá đã chảy ra khỏi thân thể bầm giập của các bạn chắc chắn không làm ai sợ hãi. Đó sẽ là những hạt sương long lanh trong nắng sớm để tô điểm đẹp cho đời. Đó sẽ là những giọt mưa nguồn tưới mát cho mầm xanh của cây đời dân chủ tự do nảy mầm và phát triển ở đất nước này.
Cũng như cái giá của tự do mà những con người dấn thân như Lê Quốc Quân, Trần Huỳnh Duy Thức, Ba Sàm, Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Điếu Cày... đã phải trả thì giờ đây là những giọt máu đào của Nguyen Chi Tuyen, của các bạn đã đổ ra cho quê hương. Sẽ còn những giọt máu nữa đổ ra, sẽ còn sự mất tự do của nhiều người và có thể cả tính mạng bị mất nữa của những con người dấn thân, nhưng tất cả sự hy sinh đó sẽ không bao giờ vô ích, vì đó là cái giá để dâng hiến cho tự do nơi xứ sở này...
Nếu là Người, tôi xin chết cho quê hương...
MTA

Không có nhận xét nào: