16/04/2015

Xã hội bất tuân dân sự - Vết mưng mủ đã đến thời kỳ bục phát...

Liên tiếp, liên tiếp là các hành động phản kháng của người dân bất tuân chính quyền trong các việc khác nhau, với nhiều hình thức khác nhau, mức độ khác nhau trên toàn cõi Việt Nam...


Từ những việc như kéo lên thành phố kêu oan của dân oan, chống lệnh cưỡng chế, phản đối án oan sai của các cá nhân, diễu hành ôn hòa phản đối chặt cây xanh ở Hà Nội, đình công vụ bảo hiểm ở TP.HCM, Tây Ninh, Long An...và giờ là bạo động chống ô nhiễm dẫn đến ngăn cản giao thông của người dân Bình Thuận..v..v.. Rồi sắp tới chúng ta còn chứng kiến nhiều nữa những cuộc bãi công, bãi thị, bãi học, các cuộc xuống đường của nhiều tầng lớp nhân dân để đòi hỏi các quyền bất khả phân với họ.

Những hành động phản kháng, cho đến giờ phút này vẫn là ôn hòa, bất bạo động. Nhưng như những tia lửa, nó sẽ lan rộng gây cháy và không thể ngăn cản. Nếu chính quyền không khôn ngoan, lại dùng vũ lực để đáp lại những hành động phản đối ôn hòa, bất bạo động của người dân thì sẽ có những người dân can đảm bị bắt bớ, những người dấn thân phải tù đày...nhưng sẽ khiến cho tình hình căng thẳng, mất kiểm soát thêm chứ không thể dập tắt được. Chỉ có đối thoại với người dân, lắng nghe người dân chứ đừng coi người dân như cỏ rác, đừng đàn áp người dân mỗi khi họ đứng lên đòi cái quyền mà bao lâu nay họ bị lấy trắng. Chính quyền phải thành thật và nghiêm túc trả lại cho người dân cái quyền thật sự của họ, chứ không phải của chính quyền. Đó là quyền Sống, quyền Tự Do và quyền Mưu Cầu Hạnh Phúc.

Những hành động bất tuân dân sự đang diễn ra rất đa dạng, khác nhau nhưng đều là đưa đến một mục đích giống nhau. Đó là người dân đã bắt đầu chứng tỏ quyền lực thật sự của mình. Thứ quyền lực ghê gớm có thể đổi núi dời sông, thứ quyền mà Tạo Hóa ban cho loài người ở khắp thế gian, chứ không phải thứ quyền trá hình rỗng tuếch ở xứ này.

"Gieo gió sẽ gặt bão" Sử dụng CA, AN vào việc trấn áp người dân đang đứng lên đòi hỏi quyền lợi chính đáng của họ, tức là chính quyền đang tuyệt vọng trong một đường hầm không lối thoát. Cố cưỡng lại bánh xe lịch sử, chống lại sự tiến bộ thì chính quyền sẽ chỉ tỏ rõ là một chính quyền ngu xuẩn khi đang tự đào mồ chôn mình...

MTA

Không có nhận xét nào: