25/04/2015

Luôn cần một bờ vai để dựa vào...

Tại sao phụ nữ luôn cần một bờ vai mạnh mẽ của đàn ông để lúc yếu lòng thì có thể gục vào để khóc hay để được che chở, mà ngược lại đàn ông thì không bao giờ làm như vậy...
Rất đơn giản. Vì theo các chuyên gia về mùi hương học thì cái mùi dưới cánh gà của người đàn ông không nặng mùi và không khủng khiếp như mùi dưới cánh gà của người phụ nữ...
Thảo nào
MTA

Không có nhận xét nào: