05/04/2015

Thủ Tướng sẽ xử lý nghiêm vụ chặt cây xanh...

Văn phòng TTg Nguyễn Tấn Dũng đã yêu cầu xử lý nghiêm vụ tàn sát cây xanh Hà Nội...Trước đó Chủ tịch UBND TP HN Nguyễn Thế Thảo đã yêu cầu xử lý nghiêm các quan chức làm sai, và đã trảm lấy đầu mấy quan nhỏ phải ngưng chức rồi. Nhưng người dân chúng tôi không đồng ý.
Nên sau đó cấp cao hơn, Bí thư TPHN Phạm Quang Nghị đã yêu cầu xem xét xử lý nghiêm, tức là lấy đầu ông Nguyễn Thế Thảo, kẻ thủ ác chính trong vụ thảm sát cây xanh Hà Nội. Người dân chúng tôi cũng ứ chịu vì như vậy là lọt người lọt tội, vì tên Thảo gà mái này không có gan phạm tội một mình, bố bảo cũng chả dám...
Nên giờ thì Thủ Tướng như một vị bao công ở cấp cao hơn đã lên tiếng yêu cầu xử lý nghiêm vụ chặt cây này. Tức là lấy đầu của cả ông Nghị lẫn ông Thảo thì chúng tôi vô cùng sung sướng. Dân Hà Nội sẽ mở tiệc nhảy nhót, bắn pháo hoa ăn mừng khi cái đầu của Nghị về cố hương Thanh Hóa, cái đầu của Thảo hồi quê hương Bắc Ninh...
Nhưng nếu TTg lại nói cho có, oánh trống bỏ dùi, đâu lại vào đấy thì người dân chúng tôi sẽ xử lý nghiêm, trảm luôn cả Thủ Tướng lẫn ông Nghị, ông Thảo. Chúng tôi sẽ lấy luôn cả ba cái đầu của ba thằng Dũng, Nghị, Thảo đem treo trước ba cửa ô để làm lễ tế cho các cây xanh HN bị chết oan đấy. Đừng trách ai đao kiếm vô tình, khi hồn cây không thể phiêu diêu Miền Cực Lạc.
Người dân chúng tôi vừa chờ "xử lý nghiêm", vừa mài đao cho thật bén...
MTA

Không có nhận xét nào: