08/04/2015

Chúng tôi muốn biết...

Chúng tôi muốn hỏi ông TBT Đảng CS VN Nguyễn Phú Trọng rằng, ông sang gặp Chủ Tịch Đảng CS TQ Tập Cận Bình để làm gì ?


Với tư cách anh em 4 tốt, 16 chữ vàng để cúi đầu hèn hạ như ngày xưa ?
Hay ngẩng cao đầu ngang hàng như một quốc gia có chủ quyền, với đòi hỏi chính đáng về đất đai biển đảo của tổ tiên như Hoàng Sa, Gạc Ma...
Chúng tôi muốn biết ông đại diện cho 3 triệu đảng viên CS hay đại diện cho 90 triệu người dân Việt Nam ?
Chúng tôi muốn biết để chúng tôi có thái độ tôn trọng hay khinh bỉ chuyến đi này của ông...
MTA

Không có nhận xét nào: