16/04/2015

Mong bác Hữu Thỉnh ra tay cứu giúp...

Nhờ có bác phó chủ tịch Nguyễn Quang Thiều và Hội Nhà Văn Việt Nam mạnh mẽ can thiệp mà Cu Ba đã chịu xuống nước bình thường hóa quan hệ với nước Mỹ sau nửa thế kỷ căng thẳng. Thật may mắn cho người dân Mỹ khi có được phúc phần do bác Thiều và HNVVN chiếu cố mà họ được sống lại rồi...
Thôi thì đã giúp thì giúp cho chót, nước Mỹ đâu có tội tình gì mà phải chịu trừng phạt như rứa nên mong bác chủ tịch Hữu Thỉnh cùng hội NVVN hãy bằng uy tín của mình can thiệp để cho Bắc Triều Tiên, IS... chịu bình thường hóa với nước Mỹ, để đem lại hòa bình hạnh phúc, cơm no áo ấm cho người dân xứ Cờ Hoa ấy...
Kinh nhỉ, HNV VN không bỏ bom thối thì thôi, chớ đã bỏ rồi thì phải thối xuyên Thái Bình Dương.
MTA


Không có nhận xét nào: