17/04/2015

Anh Nguyễn Phú Trọng thật tài tình...


TBT Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng cùng phái đoàn đã lại mang chiến thắng trở về sau chuyến đi thăm Trung Cộng thành công rực rỡ. Chúng ta đã cùng Tàu Cộng mở ra con đường tơ lụa trên biển để bán tơ cho khắp thế giới...


Thế là anh Cả Trọng của chúng ta lại tiếp nối truyền thống của anh Cả Mạnh ngày trước, luôn đau đáu nỗi trăn trở trồng cây gì, nuôi con gì. Anh Nông Đức Mạnh thì trồng cây rau và nuôi con sâu để chúng làm rầu nhau. Nay anh Nguyễn Phú Trọng lại tiếp nối là trồng cây dâu, nuôi con tằm để xuất khẩu tơ...
Cả nước ta sẽ là bể dâu xanh ngắt,
Có anh đứng nuôi tằm, có nàng ngồi quay tơ...
Thế là chúng ta lại có món hàng nữa để xuất khẩu làm giàu cho đất nước. Trước giờ chúng ta chỉ xuất khẩu biển đảo của tổ tiên, xuất khẩu gái, osin và ốc vít thì nay chúng ta lại xuất cả tơ cho Tàu Cộng nữa. Và anh Cả ta thật tài tình khi cầm cu cho Tàu Cộng nó đái...
Quả là tài. Tài đến thế là cùng. Tiên sư anh Nguyễn Phú Trọng...
MTA

Không có nhận xét nào: