29/09/2014

Tại sao Hong Kong ?

Xứ HK cũng như những xứ thịnh trị thuộc khối Liên Hiệp Anh, trước đây vốn thanh bình. Những cuộc xuống đường biểu tình vốn hiếm hoi, và nếu có thì thường thiên về đình công của các hội đoàn, đòi các quyền lợi kinh tế...Chứ về chính trị thì hiếm hoi vô cùng. Vì các quyền con người, quyền tự do chính trị...thì có đầy đủ rồi, thậm chí dư nữa thì còn gì nữa đâu mà đòi hỏi...Muốn gì thì cứ tổ chức bầu cử, thắng cử... 


Thậm chí ngay cả một việc vốn kinh hoàng, khó hiểu đối với người dân VN chúng ta, như việc muốn chia cắt nước Anh bằng việc độc lập của Xcotlen thì nền pháp luật nhân bản của nước Anh cũng đồng ý cho phéo đưa ra trưng cầu dân ý. Nếu đạt đa số 50% cộng 1 phiếu thì cho phép độc lập. Và mặc dù như vậy là chia cắt nước Anh, mặc dù thiệt hại rất lớn về kinh tế nhưng vì những quyền hiến định thiêng liêng của công dân mà chính phủ Anh vẫn chấp thuận, và tổ chức tốn kém cho việc trưng cầu đó. Và kết quả là không độc lập. Nước Anh vẫn toàn vẹn, mà lại vui vẻ cả làng...
Cũng như ta có thể ví dụ vui như miền Nam hay miền Bắc, miền Trung Việt Nam của ta, nếu ở trong một nền chính trị như nước Anh, nếu muốn thì có quyền tổ chức độc lập,tách ra khỏi Việt Nam, chán rồi lại tái hợp thống nhất với VN. Chẳng phải chiến tranh chết chóc, chẳng phải "đốt cháy dãy Trường Sơn" làm gì...Đó là một nền chính trị, luật pháp nhân bản mà hầu như trên khắp thế giới đang thực hiện....và để đối lại sự độc tài, toàn trị của những nhà nước phi dân chủ hiện nay...

Và người dân HK đã không ngồi yên khi chính quyền CS Bắc Kinh đã lộ cái vòi bạch tuộc muốn kiểm soát các quyền tự do hiển nhiên của họ, qua việc muốn kiểm soát các cuộc bầu cử, các đại diện ứng cử làm Đặc Khu Trưởng HK. Cụ thể giống như ở xứ VN ta muốn các ứng cử phải được Mặt Trận Tổ Quốc giới thiệu. Tức là chọn gà nhà tranh cử với...gà nhà vậy. Và dĩ nhiên người dân HK không chấp nhận sự bịm bợm như thế và...xuống đường. Nhưng lý do sâu xa hơn là mặc dù cùng chủng tộc nhưng họ muốn thoát khỏi Tàu Cộng...
Những hồi kèn tiếp nối những hồi kèn,
Những ngọn lửa tiếp nối những ngọn lửa...
Chẳng sớm thì muộn, người dân VN cũng xuống đường để đòi hỏi dân sinh, dân quyền, dân oan....
Mai Tú Ân

Không có nhận xét nào: