06/09/2014

Để Đạo và Đời cùng song hành tiến tới một quốc gia dân chủ...

Việc Hội Nhà Báo Độc Lập đang có chuyện lùm xùm, cũng như Ban VĐTL Văn Đoàn Độc Lập cũng bị chuyện lùm xùm, khi có người rút lui... ta thấy rõ một điều rằng, những tổ chức XHDC ...này rất dễ bị tổn thương...Đấy chỉ là những chuyện nhỏ, bình thường trong một đời sống dân chủ của chính họ, chứ chưa gặp phải muôn ngàn mưu ma chước quỉ của các thế lực không muốn cho họ tồn tại, thì liệu họ có tồn tại đúng nghĩa, đúng với mục đích tốt đẹp ban đầu hay không...

 

  Nhìn rộng ra thì ta cũng thấy dường như đó là một điểm yếu căn bản, đặc trưng cho những tổ chức dân sự phát sinh từ thời thế này. Các tổ chức, đã đang và sẽ thành lập, đều xuất phát từ nhiệt huyết nhưng thiếu tổ chức, thiếu minh quân, đều yếu, rời rạc, có ít nhiều dính dáng đến chế độ, thiếu lớp trẻ, thiếu một sợi dây gắn kết bền chặt, sống chết giữa các thành viên, thiếu sức mạnh đoàn kết của một tổ chức đoàn thể đúng nghĩa để có thể đứng vững trước sóng gió, phong ba... Các tổ chức bên ngoài thì xa lạ và không có chỗ dựa trong quốc nội, cũng như không thống nhất, chia rẽ hoặc cực đoan quá...khó hoặc không thể hoạt động hợp pháp, dể bị đổ vạ và đặt ngoài vògng pháp luật như Việt Tân chẳng hạn...Và tất cả các tổ chức hội đoàn trên có vẻ như là con mồi hơn là một đối thủ ngang tầm với Đảng CS trong cuộc đấu tranh không tiếng súng đòi dân chủ hiện nay..
Một hội đoàn, hay tổ chức XHDC nếu muốn hữu dụng thì có nhiều người có tài, có tâm...chưa đủ. Hội đoàn đó ngoài thế mạnh riêng đặc trưng của mình thì cần phải có những thế mạnh chung để hấp dẫn, lôi cuốn quần chúng, có tiếng nói và sức mạnh của đa số người dân chứ không chỉ sức mạnh trong hội đoàn của mình. Hội đoàn ấy phải có tổ chức, có mục tiêu, có người có phẩm chất lãnh đạo để lãnh đạo, có người có tài tổ chức để tổ chức....Hội ấy phải có uy tín và có bề dày hoạt động, được đông đảo người dân trong và ngoài nước ủng hộ cũng như có mối liên kết rộng khắp của mình, có khả năng hiệu triệu và trở thành một lá cờ dẫn dắt cho tất cả...Cũng như có một sức mạnh nội lực đủ để đứng vững trước mọi sóng gió, mọi mưu ma chước quỉ và là đối trọng xứng đáng với chính quyền trong việc dẫn dắt công cuộc đấu tranh hòa bình, bất bạo động để đòi hỏi các quyền tự do cơ bản cho người dân, cũng như bảo vệ những người đấu tranh dân chủ trong các vụ án bất công vừa qua...Và là sức hút, cũng như là chỗ dựa cho những người có tâm, đồng chí hướng...
Và không tổ chức hội đoàn XHDC nào hiện nay có đủ các tiêu chuẩn ấy bằng các tổ chức Tôn Giáo đáng kính của dân tộc như : Thiên Chúa Giáo, Phật Giáo, Phật Giáo Hòa Hỏa, Cao Đài...Ngoài những ưu thế hiển nhiên như đã nói ở trên, còn có sự đối kháng truyền thống, cùng các mâu thuẫn không thể dung hòa với toàn trị, phản dân chủ cùng những quyền lợi đã và đang bị đè ép, thì không có lý gì các tổ chức tôn giáo đáng kính này không song hành, không đứng lên dẫn dắt chung cho tất cả các lực lượng đòi dân chủ...
Tôn giáo nào cũng ở trong lòng dân tộc chứ không thể đứng riêng biệt, không thể vô can trước mọi biến thiên của dân tộc. Không thể không nhận lấy trách nhiệm lịch sử trước dân tộc như một lá cờ dẫn dắt, hay một ngọn đuốc soi đường...
Với truyền thống tốt đẹp khi Đạo và Đời bền chặt nhau trong lịch sử thì đây là lúc mọi tôn giáo, người lãnh đạo tôn giáo hãy đón nhận sứ mệnh lịch sử, hành động để Đạo và Đời được song hành bền vững trên một đất nước Việt Nam tự do dân chủ vững bền...
Mai Tú Ân

Không có nhận xét nào: