01/09/2014

Trịnh công Sơn - Khánh Ly...Đừng để mất đi những điều tốt đẹp...

Họ đã có được với nhau một thời trẻ đam mê, bây giờ người còn người mất nhưng dù gì thì cũng đừng để những điều nhỏ nhặt làm hoen ố đi hình ảnh vốn đã rất đẹp của họ...
MTAKhông có nhận xét nào: