11/09/2014

Chị Hằng bị...mất trinh.

Chị Hằng mấy triệu năm nay lung linh toả sáng...Gợi cho bao thi sĩ cảm xúc viết nên những vần thơ trác tuyệt, cũng như làm hàng triệu trẻ em rộn ràng háo hức phá cỗ ngắm trăng mỗi dịp Rằm tháng Tám...Thế nhưng nếu ở nước VN ta thì chị ấy sẽ không được phong Anh Hùng đâu. Vì theo phép duy vật biện chứng thì chị ấy không chịu làm gái già. Chị ấy phải đi kiếm giai, phải có giai...Và thế là...xong phim.
- Nhưng ai, ai mà đến lấy được đời con gái của chị ấy khi chị ấy ở một mình, phòng không buồng trống mấy triệu năm nay rồi...
- Thì thằng Cuội chứ còn ai nữa...bộ bao năm đó nó không lớn lên sao...Nó cũng biết phải làm gì khi có mình nó ở trên đó với chị Hằng, chứ không lẽ nó cứ ngồi gốc đa gọi trâu ời ời...hoài. Thôi thì ta cũng mừng vì biết giờ đây chị Hằng cũng có thằng Cuội làm...phi công trẻ cho chị ấy rồi...
MTA

Không có nhận xét nào: