16/09/2014

Đọc "Đèn Cù"...Hay! Hay đến thế là cùng...tiên sư anh Trần Đĩnh.

Trung Thu 2014, không chơi đèn cù, mà đọc Đèn Cù của bác Trần Đĩnh. Một tác phẩm không phải là một tác phẩm văn chương, không phải là hồi ký của một người trong bọn, cũng không phải của ma xó để soi mói...Ấy vậy mà có tất cả những cái đó trong một tập sách đang gây sóng gió cho mọi người Việt Nam muốn tìm hiểu về cái bể dâu mà chúng ta đã và đang quay cuồng ở trong đó...
.
Qua gần 600 trang sách ta thấy được chân thật qua ...những trang viết. Sự chân thật được minh chứng qua việc tác giả đã là một người ở một vị trí mà lời nói ra chỉ là sự thật, hoặc gần tuyệt đối là sự thật...Và giờ đây ông hiến dâng những sự thật ấy cho những ai có lòng với dân tộc, với đất nước này, như các tác giả trước đây như Vũ Thư Hiên, Bùi Tín, Huy Đức...Tác giả Trần Đĩnh như một người đã từng "đắp chăn chung" với những người mà ông đã viết, với chế độ mà ông đã miêu tả...và cho chúng ta thấy những "con rận" trong cái chăn chung ấy, qua Cải Cách Ruộng Đất chẳng hạn.
Bút pháp giản dị, dễ đọc, dễ thuộc...khiến cho người đọc không thể nào quên được đến từng chi tiết nhỏ của sự kiện, đến từng cái rùng mình ghê sợ khi sự thật được phơi bày như nó vốn có...
Và tiếp sau những tác phẩm tạm gọi là "Hiện Thực Phê Phán Cách Mạng" của các tác giả đã nêu ở trên, khi họ đã dần dần lột bỏ những bộ quần áo màu mè, giả dối của những kẻ giả dối, màu mè...thì đến tác phẩm Đèn Cù này thì như lột truồng, lột sạch tất cả, gần tới mức không còn gì để lột thêm nữa...Và những kẻ đó đã hiện hình ra như chính những gì họ đã có, họ đã làm...trong một thời đại mà ta có thể gọi là thời đại "Đèn Cù"...
Đây là một tác phẩm hay cho mọi người đọc, và rất hay cho mọi người đọc của thời cuộc hôm nay...Hay như thế nào thì phải đọc Đèn Cù thì mới thấy hay.
Hay! Hay tuyệt...Hoan hô bác Trần Đĩnh...
12/9/2014
Mai Tú Ân

Không có nhận xét nào: