09/08/2014

Thảo nào bà ấy sống thọ như rứa....

Bà già chịu chơi trong sinh nhật thứ 100...

Không có nhận xét nào: