30/08/2014

Chúng tôi muốn biết đồng chí Mặt Sắt Đen Sì của chúng ta sang Tàu để làm gì...


Chúng tôi là những rân đen VN, và là những ông bà chủ của Đội quân tiên phong...Điều này chính các đồng chí trong đôi quân anh dũng ấy công nhận, có giấy tờ hợp đồng dấu đỏ ghi rõ ràng trong điều lệ. Và như vậy chúng tôi có 3 triệu đầy tớ, dĩ nhiên kể cả 16 anh chị ở ngôi cao Cửu Trùng cũng đều là osin huy đức của chúng tôi...(hehe...sướng. Anh lau nhà, anh rửa bát, chị bồng em....)
Vậy thì chúng tôi muốn hỏi, đồng chí MSĐS sang gặp Đại Hán gian Tập Cận Bình để làm gì ? Phải cho các Boss dân đen VN biết lý do chứ... Dù đồng chí có là phái viên của đại ca Tổng Trọng thì khi về cũng phải bẩm báo cho người chủ biết chứ, có biết luật lao động không. Vì Tổng Trọng cũng là đầy tớ của nhân dân. Có khác một chút là trùm đầy tớ thôi chứ gì. Không cần báo cáo chuyện ăn nhậu, chơi bời với Tập Chủ Tịch, mà chỉ cần những chuyện QG đại sự thôi. Hẳn là Đảng sáng suốt đã cử đồng chí đi với nhiệm vụ quan trọng nhất. Đó là buộc Tàu Cộng phải chấp nhận một trong ba phương án sau :
Thứ nhất là để cho Ta hàng giặc Tàu. Thứ hai là để cho Ta đầu hàng giặc Tàu, và thứ ba là cả hai phương án trên. Đồng chí phải giương cao ngọn cờ độc lập, để buộc Tàu cộng phải chấp nhận một trong ba thái độ. Đó là chúng ta năn nỉ Tàu cộng, hoặc buộc Tàu cộng phải để chúng ta năn nỉ , hoặc cả hai thái độ trên. Phải rõ ràng chứ...
Nhưng nhân dân chúng tôi tin Đảng, tin đồng chí...sẽ không có chuyện đầu hàng Tàu Cộng đâu. Không bao giờ có. Mà có thì cũng từ từ rồi có. Không trước thi sau đi đâu mà vội...
Nhưng chúng tôi vẫn tin ở Đảng, khi chọn mặt gửi vàng cử đồng chí đi vì biết đồng chí là người khẳng khái, không đi luôn cùng vàng đâu. Đảng đã không biết chọn ai sang Tàu vì trong 16 anh chị trùm Osin không có ai có được uy vũ đằng đằng sát khí như đồng chí...Các đồng chí kia thì hoặc là mặt như gà mái hoặc là mặt như gà không phải trống. Hoặc là tròn quay như bé bi thừa sữa, hoặc là bé bi dư sữa...Chỉ có đồng chí tướng mao oai dữ như Trương Phi dưới gầm cầu Trường Bản sẽ khiến cho kẻ địch thất kinh, run sợ và thế là ta không chiến tự nhiên thua...
Đồng chí đã không hổ danh với câu nói bất hủ của tiền nhân rằng : 
Thà làm Quỉ nước Nam còn hơn làm Vương đất Bắc...
Chúng tôi không thể không khâm phục đường lối chiến tranh của Đảng. Sáng tạo, linh hoạt và vận dụng khôn khéo nghệ thuật tiểu nhân của chiến tranh nhân dân...Giương cao ngọn cờ AQ học của Tàu để đánh Tàu...Như vụ giàn khoan HD 981 đấy...Vừa thí chốt như xí bùm bum mấy em CS biển với lại mấy em ngư rân anh dũng bảo vệ biển đảo quê hương, lại dưỡng binh tinh, như giữ trinh tiết của đội quân tiên phong...Rồi ỳ ra đó khi Tàu Cộng xâm lấn với khẩu hiệu :
Rồi Trời sẽ đuổi chúng thay ta...
Quả nhiên đúng vậy, giặc Tàu rút vội, nhưng phải do Trời mà do QH của bọn đế quốc Mỹ...Kinh thật...Đảng tính bằng mười Trời tính...Hay ! Tiên sư bố anh Đảng. Ấy câu này không phải câu chửi, mà là câu khen kiểu văn chương của Nam Cao. 
Nên phen này đám Chủ cả đói khổ chúng tôi sung sướng lắm khi Đảng cử đồng chí Hắc Toàn Phong Lý Quì VN ra trận. Phen này ông Ác VN sẽ cho giặc Tàu một phen sợ teo dế, không chết thì cũng hy sinh để chúng không động đến nước Nam ta nữa. Tất cả là nhờ uy dũng vô song của đồng chí, do đồng chí và vì đồng chí...
Mai Tú Ân

Không có nhận xét nào: