28/08/2014

Chiến tụng Ngọc Hồi, Đống Đa - Nhà văn Nguyễn Khắc PhụcNhà văn  Nguyễn Khắc Phục      
 
    1.
Lớn thay vận nước
     Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
     Hùng thay hào khí
     Thăng Long muôn thủa bóng rồng thiêng
     Hai trăm hai mươi năm, một mùa xuân hùng vĩ
     Lời tuyên cáo của đại đế Quang Trung bốn thế kỉ âm vang

Đánh cho biết nước Nam anh hùng, có chủ!

Cả đất nước bên nhau kiêu hãnh ngước nhìn lên
     Ngọn cờ đào bách thắng
     Xuân Kỉ Dậu một nghìn bẩy trăm tám chín (1789)
     Ngọc Hồi - Đống Đa thành hùng ca bất tử Việt Nam!
    
2.
     Lịch sử như dòng sông có khúc chảy bình yên
     Có quãng bão giông phải băng qua ghềnh thác
     Nhưng tình yêu Việt Nam muôn đời không đổi khác
     Khi Tổ Quốc lâm nguy, trăm họ lại đứng lên
     Tất cả hiến dâng cho hồn nước thiêng liêng
     Dàn thế trận Diên Hồng đánh tan quân xâm lược
     Những Càn Long ngông cuồng không bao giờ hiểu được
     Sức mạnh của dân ta yêu hòa bình và đại nghĩa nhân văn
     Chỉ nhăm nhe đợi lũ Việt gian
     Cõng rắn cắn gà nhà, rước voi giày mả tổ
     Xua 28 vạn quân hùng hổ tiến ngay sang
     Mưu nuốt chửng nước Nam trong chớp mắt
     Những Tôn Sĩ Nghị, Hứa Thế Hanh vênh váo giữa Thăng Long
     Bầy Chiêu Thống bôi mày vẽ mặt 
     Cũng áo mão nhênh nhang, cũng ấn tín quốc vương
     Bán nước cầu vinh, vết ô nhục mãi ghi trong sử sách
     Thầy lẫn tớ mắt trợn trừng trợn trạc
     Tâng bốc nhau tướng hổ quân hùm
     Nào thiên mệnh, nào "phù Lê", nào khai hóa đất Nam man
     Mồm nốc rượu say, tay vơ đồ ăn cướp
     Cười sằng sặc thi nhau chém giết lương dân
     Mà không hay trời đang nổi phong vân
     Đất đang chuyển, mấy nghìn năm nổi giận
     Những Bạch Đằng, Vạn Kiếp, Chi Lăng gọi dậy bão Diên Hồng
     
     3.
     Đại tư mã Ngô Văn Sở lui về Tam Điệp - Biện Sơn
     Đợi chiến lệnh của hoàng đế Quang Trung
     Cả dân tộc kết thành đội hùng binh mùa mai vàng rực nắng
     Đất phương nam vang dội chiếu xuất quân
     
     Đánh cho để dài tóc
     Đánh cho để đen răng
     Đánh cho nó chích luân bất phản
     Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn
     Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ
     
Lời chủ tướng hẹn trước ngày đại thắng
     Gửi cánh đào báo tiệp về Phú Xuân
     Đoàn voi chiến băng đại ngàn ra trận
     Những chàng trai Thanh Nghệ bỏ cầy cuốc tòng quân
     Mắt nhìn thẳng hướng Thăng Long giục bước
     Năm đạo binh dàn thế trận Diên Hồng
     Đô đốc Bảo tiến đánh phía Nam
     Đô đốc Tuyết, đô đốc Lộc dẫn thủy quân ra Bắc
     Án ngữ Nhĩ Hà, chặn đường lui của giặc
     Hoàng đế Quang Trung thống lĩnh đạo trung quân
     Đập nát vụn tuyến bố phòng Nguyệt Quyết, Hạ Hồi, Nhật Tảo
     Trong tiếng voi gầm, lửa cháy, nộ khí xung thiên
     Đô đốc Long đánh thẳng vào Khương Thượng
     Run như cầy sấy, Sầm Nghi Đống phải treo cổ lên cây
     Tôn Sĩ Nghị nửa đêm hồn bay phách mượn 
     Giục lũ tàn quân chặt gẫy cầu phao bắc qua song
     Giặc Mãn Thanh hiện nguyên hình bầy kiến
     Giữa cuồng phong vỡ tổ chạy tháo than
     
4.
     Vinh quang thay ngày đất nước khải hoàn
     Tự hào thay những vần thơ bốn thế kỉ âm vang
     Thăng Long - Hà Nội bước vào mùa xuân hai nghìn linh chin
     Trên gò Đống Đa nghe sang sảng tiếng cha ông
    
Giặc đâu tàn bạo sang điên cuồng
           Quân vua một giận oai bốn phương
           Thần tốc ruỗi dài xông thẳng tới,
           Như trên trời xuống dám ai đương
           Một trận rồng lửa giặc tan tành,
           Bỏ thành cướp đó trốn cho nhanh
           Ba quân đội ngũ chỉnh tề tiến,
           Trăm họ chật đường vui tiếp nghênh
           Mây tạnh mù tan trời lại sáng
           Đầy thành già trẻ mặt như hoa,
           Chen vai khoác cánh cùng nhau nói:
          "Kinh đô vẫn thuộc núi sông ta"

Con Rồng cháu Tiên
     Yêu giang sơn tận máu thịt, tim gan
     Cháy bỏng thiết tha hòa bình - độc lập - tự do và cơm áo
     Trải mấy nghìn năm bao thế hệ Việt Nam  
     Dâng tâm huyết, tình yêu lên bàn thờ Tổ Quốc
     Trải qua bao thử thách hưng vong
     Từ hải đảo thân thương đến châu thổ Cửu Long
     Từ núi rừng Tây Nguyên đến đồng bằng Bắc Bộ
     Từ Biển Đông đến Trường Sơn hùng vỹ
     Từ Cao - Bắc - Lạng - Hà - Tuyên - Thái dải biên cương
     Đến mảnh đất Thăng Long nghìn năm hùng khí
     Sáng xuân nay mừng chiến thắng Đống Đa
     Trăm triệu con tim xum vầy, một khát vọng thiết tha
     Đón Tết hoa đào hồng tươi, hoa mai vàng nở rực
     Dân Việt ở quê hương hay kiều bào xa nước

Chỉ một hướng nhìn tương lai trong thế trận Diên Hồng
     Một tâm nguyện vì giang sơn gấm vóc
     Giữ cho muôn đời bất diệt:
     Việt Nam!

Hoàn thành đêm 04 rạng sáng 05 tháng 01 năm 2009
 
Nhà văn Nguyễn Khắc Phục

Không có nhận xét nào: