25/08/2014

Bia và Bụng...

 
Chỉ có Bia mới hiểu,
Bụng mênh mông nhường nào.
Chỉ có Bụng mới biết
Bia đi đâu về đâu...
...
Chỉ có Vợ mới quyết..
Bia Bụng vào nhà thì khi nào Chồng phải đi ra...

MTA

Không có nhận xét nào: